In pics: Redwoods in Jiangxiazhu, Linhai city

chinadaily.com.cn | Updated: 2020-12-15

Print Print

1_副本.jpg

An aerial view of redwoods in Jiangxiazhu, Linhai city, Taizhou, East China's Zhejiang province. [Photo by Pan Kanjun/taizhou.com.cn]

1 2 3 4 >